Vi kan lage det meste!

Vi kan lage det aller meste av møblar og interiør. Bord, benkar, skåp og skuffer. Garderobar, senger og skåp under trapper, i alle fargar og mange materiale. Eik, ask og alskens treslag. Beisa, olja, lakka, måla. Tilpassa både rom og folk.

Med CNC-fres og eiga lakk-avdeling har vi muligheit til å kunne lage dine heilt spesielle møblar og inventar.  Vi jobbar kontinuerleg med nye idèar og produkt. Vi teiknar og hjelp deg gjerne med å skape dine eigne idear.

«Vi laga nytt eller resleie det gamle
Både hus og møblar
Visst det ikkje er  ubotelæ
Kan hende du blir forsuppa over ka vi får te
Vi hjelpe deg gjerne, da æ no førtrælæ å gå gjerandslause»