Stort utval av kjøkken til både hus og hytter

Kjøkkenet er ofte familiens viktigaste rom, både heime og på hytta.
Her samlast vi til felles måltid, matlaging, latter og prat. Vi er opptekne av at eit godt kjøkken bør teiknast og produserast slik at det passar både til rommet og menneska som skal bruke det. Difor tilbyr vi eit stort utval av kjøkken. Vi produserer mykje av det sjølv, men vi forhandlar også merke som danske AUBO, sjå www.aubo.no . Det viktigaste for oss er å finne løysingar som passar for deg, både i pris og utforming. Vi kjem gjerne på befaring til kundar som bur i vårt nærområde. Nokon gongar blir også kundane med inn i verkstaden for å sjå og prate med snekkarane.

Med så tett dialog får du akkurat det du ønsker deg!