VERDILØFTET FOR GOD BYGGESKIKK ORDENTLEG HANDVERK PERSONLEG SERVICE ER DET SOM SKIL OSS FRÅ ANDRE