1
2
3
1

Overbygg
Overbygd terrasse inkludert.

2

«Bete»
Karakteristisk for JB-konstruksjon.

3

«Ljore»
Moglegheit for ljore i tak.

JB-HYTTA «SVALE»

  • Grunnflate: BRA 57,5 m²
  • Største lengde : 11,6 m
  • Største bredde: 7,9 m

«SVALE» kjem med 3 soverom (inkl hems), overbygd terrasse og inngangsparti. Ingen innvendige bæreveggar gir fleksibel rominndeling. Lys og open stove/kjøkkenløysing. Dette er ei hytte i tradisjonell Sunnfjordsk byggeskikk med «bete» og mulighet for «ljore» i tak. Hytta passar særs godt til ei flat tomt. Materiellvalg kan sjølvsagt tilpassast fjell- eller maritim stil.