1
2
3
1

Overbygg
Overbygd terrasse og inngang.

2

God plass
Hytta har inntil 4 soverom 

3

Fasilitetar
Stort bad i denne modellen.

JB-Hytta «Hassel»

Tomt: planert/flat

Langhytte med mange moglegheiter

«Hassel» er ei langhytte som er enkel i form, men har rikeleg plass innvendig. Hytta har minimum 7 soveplassar og stor open kjøkken/stoveløysing. Stor utvendig bod er plassert på endevegg, og ei ark over inngangspartiet skjermar for snø og regn.