JB-HYTTA «MINIHYTTE»

  • BRA 48,1 m2

  • BYA 53,8 m2

  • Største lengde 8800mm

  • Største bredde 7000mm