«JB-hytta» – hytte med historie

Den tradisjonelle «JB-hytta» har fleire spesielle detaljer. Vi har teke vare på handverket og ført tradisjonen vidare. Bete er synlige bjelker i taket og ljore er et lite takvindu i mønet som i dag slepp lyset inn ovenfra.  Sprossa vindu, kledning i varierande dimensjonar, runda sperrekolbar og kraftige stolpar for takutstikk er fleire detaljar som gjer JB-hytta heilt spesiell. På samme måten som sperrestovene fekk tilbygg, vert våre hytter utforma med tilbygg i ulike storleikar. Alt etter kva behov for romplass du har. Kontakt oss gjerne for meir informasjon om hyttene. Vi har hytter og løysingar for dei fleste ønsker og behov.