JB-HYTTA «BIRK»

  • BRA 88m2

  • BYA 96m2

  • Største lengde 13400mm

  • Største breidde 7200mm